Transport

Lastväxlare med släp
ett 70 tal containers mellan 12-43 m3
Slamsugning
Färskvattentransport
Styckegodskran
Maskintransport med lastväxlare eller trailer
Bark/Flis transport
Vi transporterar det mesta som man kan transportera på lastbil
Dumperbil med kärra
Transporter även till och från Åland