Material

Krossgrus 0-8, 0-12, 0-16, 0-32, 0-70, 8-16, 16-32
Sprängsten
Matjord
Natursand
Fyllningsmaterial
Bark, sågspån, flis
VA material: ex Avloppstankar, Avloppsrör, Trummrör, Vattenledningar, Fiberduk etc.