Krossen

1992 började vi krossa berg från egen täkt på nuvarande adress.
Vi tillhanda håller de vanligaste fraktionerna som 0-8, 0-12, 0-16, 0-32, 0-70, 8-16, 16-32, natursand, matjord, fyllningsmaterial.

Det går bra att hämta själv eller få det hemtransporterat.

Öppet mån-fred 7.30-16.00 lunch 11.00-11.30

Besöksadress

23 Mönbackavägen
22610
Åland